Specialty Show for Dobermanns

Näitus algab kell 10.00. Asukoht: Luige Näituseväljak . Numbrid ning kataloogid väljastatakse kohapeal enne näituse algust. Registreerunud on 36 koera.

Show starts at 10.00. Location: Luige Näituseväljak . Numbers and catalogs will be given at location before start of the show. 36 dogs are registered.