Registreerimise tähtaeg erinäitusele pikeneb!

Tähelepanu! Pikendame registreerimise tähtaega! Viimase hinnaga on võimalik registreerida kuni 22.05.2018 k.a!
Attention! We have extended registration deadline! It is possible to register with last price until 22.05!