EDÜ IPO/PJK MV ajakava!

01.10.2016
Põllujälg toimub kolmes grupis. Põllud asuvad Harjumaal. Kogunemiskoha teatame neljapäeval 29.09
Tracking will take place in three groups. Fields locate in Harjumaa. Gathering place will be notified to all on Thursday 29.09

Gruppide jaotus kogunemiskohas/Groups as follows at gathering place:
PJK 8:30
IPO 3 10:20
IPO 1 ja IPO 2 12:40

16:30 PJK kuulekuse platsi proov Tagadi võistlusplatsil  /  PJK obedience at Tagadi competition field at (possible to try field)
17.00 võistluse algus / start of competition
18.30 autasustamine /award ceremony

Tagadi võistlusplats asub siin 

02.10.2016

9.30 IPO platsi proov Tagadi võistlusplatsil  /possibility to try field at Tagadi competition field
10.00 IPO kuulekused / start of obedience competition
13.00-14.00 lõuna / lunch
14.00 – 17.00 IPO kaitse / protection
17.30 autasustamine /award ceremony

Ajakava võib muutuda vastavalt vajadusele / time schedule may change if needed