EDÜ IPO/PJK MV 2017 ajakava:

Kogunemine, registreerimine 8.15 ( Kogunemiskoha info koos lingiga 14.09 õhtul )

Võistlus on ühe päevane ja toimub 16.09.2017!

III taseme jäljed algus 9.00
II taseme jäljed algus 9.50
I taseme jäljed algus 10.40
Jäljeosa orienteeruv lõpp 11.10

Sõit Tagadile + lõuna

Kuulekuse algus 12.30
Kuulekuse orienteeruv lõpp 14.30

Kaitse algus 15.00
Kaitse orienteeruv lõpp 16.40

Autasustamine 17.00

Korraldaja jätab endale õiguse vajadusel ajakava muuta

Kogunemiskoht!  Krooningi tankla